CGEIN is dedicated to working with community monasteries (gönpa) to provide equitable access to education in Nepal’s high Himalayan communities.

नेपालका उच्च हिमाली समुदायहरुमा सबैलाई उचित शिक्षा सुविधा पुर्‍याउन सिजिन (CGEIN) सामुदायिक गोन्पाहरुसंग सहकार्यगर्न प्रतिबद्ध छ/

CGEIN གྱིས་བལ་ཡུལ་གྱི་ས་མཐོར་ཆགས་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རྣམས་ལ་ཤེས་ཡོན་འདྲ་མཉམ་སྤྲོད་ཆེད་དགོན་སྡེ་ཁག་དང་ཟུང་འབྲེལ་ཐོག་ལས་གཞིར་བརྩོན་གྱི་ཡོད།